خدایا دارم از بغض خفه میشم اما اشک هام نمیباره

خدایا چیکار کنم

با کی حرف بزنم

خدایا می ترسم

توی انتخابم تردید دارم

خدایا دلم گرفت ازش، بدجور گرفت

آخه از من چه توقعی داره

چرا منظور من رو و حرف من رو درست متوجه نمیشه

چرا نمی فهمه باید کنار بیایم با این تفاوت ها نه فقط من!!

 

خدایا کمکم کن

دارم دیوونه میشم

دلم بد گرفته

جز تو به کسی نمی تونم بگم این حرف ها رو،

خدایا کمکم گریه کنم، این بغض داره خفه ام میکنه، نمی تونم نفس بکشم.

خدایا می ترسم ، خیلی می ترسم

خدایااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 31 بازدید