خدایا دلم میخواد فرار کنم.از همه چیز،از خودم از جسمم از احساسم از افکارم.

خدایا فقط تو میدونی این مدت چی کشیدم.احساس مسکنم دیگه چیزی ازم نمونده. خسته ام خیلی خسته.فقط تو رو دارم. تنهام نذار.

خدایا دلم گرفته،تنهام خیلی تنها.خودت کمکم کن

دلم میخواد پر بکشم اما روحم اسیره.اسیره تن اسیره غصه..............

خدایاااااااااااااااا

/ 0 نظر / 10 بازدید