خداجونم شکرت که مامان باب سلامت اومدن بغل

 

خدایا خودت کارها رو جوری پیش ببر که به صلاحمه.

اگه به صلاحمه که باهاش ارتباطی نداشته باشم خودت کاری کن که دیگه نیاد سراغم اگه واقعاً قسمت اینه که باهاش باشم ... نمیدونم خدایا ، اصلاً نمی تونم فکر کنم خودت کمکم کن نگران

/ 0 نظر / 9 بازدید