خدایا چیکار کنم،

لعنت به هرچی امتحان و درس و استادگریه

نه دیگه می تونم درس بخونم نه چیزی بلدم ، کاش بلد بودم بیخیال باشم

دارم دیوونه میشم خدایا

کاش حداقل می تونستم گریه کنم

اَه چه چیز بیخودی عصبیم کرده  ،‌ امتحان!!!!!

خدایا

دلم گرفته ، باز همه چیز عصبیم می کنه، باز زودرنج شدم  گریه

خدایا من و بگیر تو آغوشت تا ابرای دلم باریدن بگیره تا آروم بشم

خداجونم

/ 2 نظر / 3 بازدید
سلام ..

سلام امیدوارم شب امتحانی نباشی که چاره ای برات نمیذارن این عقربه های ساعت جز شب نشینی با کتاب

دختربارونی

عزیزم درکت می کنم!!!!!!!واقعا درسا شده غذاب منم هم دردم با تو[ناراحت]