خدایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 

ای خدای مهربون دلم گرفته

از این ابر نیمه جون دلم گرفته

از زمین و آسمون دلم گرفته

آخه اشکهام رو ببین دلم گرفته

تو خطاهام رو نبین دلم گرفته

تو ببخش فقط همین،‌ دلم گرفته...

 

 

 

خداجونم نگرانگریه

/ 0 نظر / 6 بازدید