خدایا بدجور احساس تنهایی می کنم

یه چیزی مثل خوره افتاده به جونم

خدایا من رو بگیر تو آغوشت

خدایا

خداجونم

/ 0 نظر / 9 بازدید