خدایا می ترسم

خدایا می ترسم ، بابالنگ دراز داره واسم میشه اون کسی که نباید ...

خدایا دلم می لرزه

از هر کس پنهون کنم دیگه تو که از دلم با خبری و همه چیز دلم رو می دونی

خدایا کمکم کن اتفاق که نباید نیفته

خدایا کمکم کن یادم بیاد بابالنگ دراز فقط  یه دوسته ، یه دوست خوب که تو سر راهم گذاشتی که خیلی چیزها رو نشنونم بده

خدایا کمکم کن چشمام باز بمونه

خدایا تنهام نذار

دلم از تنهایی می ترسه

اما وقتی تو باشی دلم آرومه ،‌پشتش گرمه که تو هستی ،‌هر اتفاقی بیفته تنهاش نمیذاری

خدایا دوست دارم بووووووووووووووس

 

 

خدایا......

/ 0 نظر / 5 بازدید