خدایا من رو ببخش که فراموش کردم تو چقدر مهربون و بخشنده ای

ببخش که فراموش کردم گناهم هرچه قدر بزرگ باشه تو بخشنده ای

ببخش که نا امید از اینکه جبران کنم اشتباهم رو

ببخش که لحظه هام به پریشونی گذشت

ببخش که...

خدایا دوست داررررررم

خدایا فقط دستمام رو بگیر ازین سیاهچال بکشم بیرون

خدایا من از این افکار از این سیاهی ها می ترسم

کمکم کن

/ 1 نظر / 5 بازدید
میلاد

سلام چی بگم؟اینا حرف های من هم هست [گل]