خدایا کمکم کن

تنهام نذار

التماست میکنم تنها نذار

دارم باز اشتباه می کنم

کمکم کن

خدایا می خوام گریه کنم اما نمیتونم چی به سر اشکام رفته؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا تو رو به این عصر جمعه قسم میدم کمکم کن

/ 0 نظر / 4 بازدید