بغض

خدایا دلم میخواد بغضمو فریاد بزنم،خسته شدم از بس که تو گلوم خفش کردم.

دلم می خواد حرفام رو سرش داد بکشم تا بفهمه چی می کشم، دلم دردی که دلم کشید رو سرش داد بکشم. تا کی تظاهر کنم که خوبم که ناراححت نیستم؟؟؟ مگه دل من چه گناهی کرده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

آآآآآآآآخخخخخخخخخخ خخخخخخخخخخخخددددااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

/ 0 نظر / 5 بازدید