دلم.............

خدایا دو روزه عجیب دلم گرفته

دلم می خواد بشینم زار بزنم

با عزیز دلمم که نمی تونم درد دل کنم

خدا دارم خفه میشم از بغض

یه چیزی رو دلم سنگینی می کنه نمی دونم چیه

روح سنگینه ، روحم خسته اس

دلم می خواد گریه کنم

کاش می دونستم چه مرگم شده

دلم میخواد بلند بلند هق هق کنم

دلم می خواد سرمو بذارم رو شونش و گریه کنم

خدایا

دلم از چی خسته اس ؟!؟!! از چی بهونه میگیره ؟!؟!؟!

هیچی آرومش نمی کنه خدایا

دلم می خواد داد بکشم از ته دل با تمام وجود

احساس خلا می کنم اما نمی دونم جای چی خالیه

خدایا چرا دیگه نمی تونم با اونم درد دل کنم ؟ همش وقتی فکر می کنم الان بهش بگم دلم گرفته ، ناراحتم بهم میریزه بعد حرفم رو نگفته فرو میدم در صورتی که می دونم بهتر از هر کسی می تونه کمکم کنه!!!

خدایا بدجور دلتنگم

بدجورخسته ام، دلم گرفته ...........

خدایا

/ 0 نظر / 52 بازدید