خدایا دارم دیوونه میشم

باورم نمیشه حرفایی که شنیدم رو!!
خدایا حالا من باید چیکار کنم ؟؟؟؟
باید کمکش کنم ؟؟؟
آخه چطوری؟؟

خدایا کمکم کن......

خداااااااا

/ 0 نظر / 7 بازدید