خداجونم روز خوبی بود شکرت، یه دنیا شکرت

بارون قشنگی اومد و

قشنگتر از اون

بودن کنار خانواده و لذت بردن بود

خدایا کاری کن بازم این طور همه دور  هم جمع بشیم.

خدایا همیشه می ترسم مامان بزرگ و آقاجون رو از دست بدیم و اون وقت کل خانواده پراکنده بشن. خدایا می دونی چقدر همشون رو دوست دارم مراقبشون باش.

 

دوست دارم خداجونم ماچ

ممنون بابت امروز بغل

/ 1 نظر / 9 بازدید
دلداده

برای بارون رحمت خدا واقعا شکر همین طور برای خوشحالی تو دوست عزیزم امیدوارم همیشه همین طور باشه خدا همه ی عزیزانتو برات حفظ کنه خدا تو رو هم حفظ کنه [لبخند][گل]