خدایا

خدایا

چی بگم؟!!!!!

بازم یه اشتباه دیگه!!!!!!

خدایا خودت بگو چیکار کنم؟؟؟؟

خدایا دستم رو بگیر دارم دوباره می افتم توی سیاهچال،‌خدایا می ترسم از همه چیز می ترسم

/ 0 نظر / 4 بازدید