خدایا خسته ام، احساس دلتنگی می کنم. نمی دونم چیکار کنم!!!!
دلم گرفته اما نمیتونم با کسی درد دل کنم..

خداجونم دلم یه سفر می خواد ، دلم می خواد برم مشهد کنار ضریح امام را بغض دلم رو خالی کنم، دلم می خواد برم کنار ساحل دریا زل به آبی دریا و حرف های دلم رو بگم.

دلم واسه صدای آب تنگ شده.......

خدایا

/ 0 نظر / 9 بازدید