خدایا قربونت برم

من رو ببخش

تو خیلی ماهی

ولی من قدر نشناس

خدایا من رو ببخش

خدای دوست دارم

خدایا شکرت

شکرت که همیشه هوامو داشتی

خدایا دلم می خواد هی دور خودم بچرخم و از ته دل بخندم

آره بخندم

چون خدای مهربونی مثل تو دارم

چون دوست دارم

کمکم کن بهت نزدیک بشم

کمک کن عشق رو لمس کنم

آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآاای خــــــــــــــدا بغل

هههه یاد حسن ننه گلاب افتادم که سرش رو از ماشین بیرون کرده بود و فریاد می کشید:

               خــــــــدااااااااااااااااا خیـــــــــــــلی باحـــــــــــــــــــــــــــــالیــــــــــــی

 

راست می گفت خوب ماچماچ

 

یه نفس عمیق از ته دل نیشخند

 

آخــــــــــــی خدایا لبخندفرشتهنیشخند

خدایا دیوونه شدم ،‌نه  ابله خب وال.ای خودتم دیگه نیشخند

ولی دیوانگی هم عالمی دارد نیشخنداز خود راضینیشخند

 

 

/ 0 نظر / 4 بازدید