دلم گرفته

خدایا بازم دلم گرفته،بازم هجوم خاطرات به ذهنم،بازم دلتنگی، خدایا خستم،از این وضعیت خستم دیگه نمیخوام دیگه نمیخوام کسی رو دوست داشته باشم دلم میخواد دلم قلبم فکرم احساسم مال خودم باشه.................... خدایا هز زندگیم که رفت بیرون بگو از دلم از قلبم هم بره بیرون دیگه نمیخوام چهرش بیاد تو ذهنم دیگه نمیخوام خاطراتش رو مرور کنم...........دیگه نمیخوام نگرانش باشم که کجاس چیکار میکنه حالش خوبه یا نه..........

خدایا یادته میگفت وقتی جدا بشیم میخواد تا چند سال فقط با خاطرات من زندگی  کنه!!!! اون وقت ٣ماه بعد از جداییمون گفت داره ازدواج میکنه!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

خدایا هفته ی دیگه ۵شنبه تولدشه و دقیقاً همون روز ۴ماه میشه که از هم جدا شدیم... خدایا کمکم کن این هفته رو خوب بگذرونم کمکم کن حالم بد نشه اگه حالم بد بشه نمیتونم درس بخونم خدایا فقط ٢امتحان مونده کمکم کن این دو تا هم به خیر بگذره.

خدایا فقط تو رو دارم باهات درددل کنم تنهام نذار کمکم کن دستمو بگیر..........

/ 0 نظر / 4 بازدید