خدایا گیجم، می ترسم

می ترسم توی انتخابم اشتباه کنم

یا می ترسم چشمام رو ببندم و بگم نه و اونوقت...

اونوقت این همون فرصت عشق باشه که همیشه ازت خواستم

خدایا چیکار کنم؟؟؟؟

خدایا دوسش دارم ، ذره ذره وجودم اون رو می خواد

اما

اما می ترسم

خدایا کمکم کن

می دونم که تو خیر هردومون رو می خوای

خدایا تنهامون نذار

خدایا از اول تو رو شاهد گرفتیم ، از تو خواستیم هوامون رو داشته باشی

حالا هم تنهامون نذار....

خدایا فقط تو رو دارم تنهام نذار....

/ 0 نظر / 18 بازدید