قربونت برم خدا.

 

 

آخــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی.

 

 

دوست دارم.

تنها پناهم تویی.