خدایا با خودم عهد کردم با هیچ آدمی دیگه درد دل نکنم فقط با تو ، خواستم توی اون وبلاگ بنویسم دیدم اون می خونه و این دقیقاً چیزیه که من نمیخوام، نمیخوام دیگه بدونه دلم غصه داره، دلی که او نادیده گرفت....

خدایا اینجا مینویسم که غریبه ها بخونن و جز تو کسی که نفهمه این غصه ها مال کدوم بندته.

خدایا باورم نمیشه بهترین دوستم ،‌ عزیز دلم داره به کجا کشیده میشه !!!!!!!!!!!!!!!
آی خدایـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا چطور میتونم ببینم داره آروم آروم از دستم میره خدایا می دونم اگه باهاش بد برخورد کنم یا نصیحت کنم دیگه به منم حرف هاش رو نمیزنه!!! خدایا چطوری کمکش کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدایا چرا داره این طور میشه ،‌ خدایا کمکش کن.

وای خدایا همراه بهترین روزهام ،  خدایا پیاده روهای این شهر شاهدن که بهترین روزها رو باهم داشتیم باهم خندیدیم ،‌ باهم گریه کردیم، باهم ذوق میکردم، باهم افسرده میشدیم،‌ حتی روزی که نتایج کنکور رو زده بودن هر دومون خورده بودیم زمین یادم نمیره.....

وای چه روزهایی بود. چقدر دلم براش تنگ شده ،‌ خدایا خودت میدونی چقدر دوسش دارم بهترین دوست زندگیمه

خدایا کمکش کن........................