خداجونم شکرت به خاطر روزی خوبی که داشتم.

به خاطر لذتی که بردم از بودن کنار عزیزام.

به خاطر خنده هایی که باهم داشتیم.

خدایا چه قدر خوشحالم که خوشبختن ،‌که میخندن،‌که همدگیه رو دوست دارن ،‌ خدایا چقدر خوشحالم که میبینم دایی خوشبخت شده،‌

خدایا بهترین ها رو براشون بخواه ،‌همیشه همین طور باهم شاد همین طور باهم دوست باشن،  روز به روز علاقه و شادی رو توی زندگیشون بیشتر کن.

 

خدایا هرچقدر بگم شکرت بازم کمه

دلم میخواد فریاد بکشم بگم شکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرت قلببغلماچ

دوست دارم دوست دارم دوست دارم ماچنیشخندبغلقلب

خدایا تا وقتی تو رو دارم که بهترین رو برام میخوای که همیشه کنارمی که هیچ وقت دلم رو نمیشکنی که حتی وقتی یه کوچولو اذیت می کنی به خاطر اینه که دوسم داری چه احتیاجی دارم بنده هات دستم رو بگیرن. خدایا دلم میخواد همیشه بهت نزدیک بشم .