خدایا امروز دقیقاً یک از اون روزی که واسه اولین دوست توی دستش گذاشتم میگذره، نمیدونم باید جشن بگیرم یا عزا...!!!

شاد باشم که گرمای دستاشو داشتم

یا عزا بگیرم که اگه دست توی دستاش نذاشته بودم شاید الان این حال و روز رو نداشتم............................

خدایا دیگه نمیدونم چه احساسی دارم.کمکم کن.....