درد دل با خدا

نامه ای خواهد رسید از ناکجاآباد اما برای تو. شاید قصه ای باشد از امید بی کران. تنها ایمان بیاور به وجود پستچی مهربان آسمان!!!

+  

خدایا بدجور احساس تنهایی می کنم

یه چیزی مثل خوره افتاده به جونم

خدایا من رو بگیر تو آغوشت

خدایا

خداجونم

نویسنده : غریبه ; ساعت ٥:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

خدایا

خدایا دلم.....

نویسنده : غریبه ; ساعت ۱٠:۳٢ ‎ق.ظ ; یکشنبه ٥ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

خدایا احساس عجیبی دارم

چند روزیه حس می کنم یه چیزی رو گم کردم اما نمیدونم چی

انگار یه تیکه از وجودم یه جایی جا مونده اما نمیدونم چی و کجا!!!

دلم آروم نمیگیره خداجونم

بیتابی می کنه ناراحت

خدایا تو می دونی چش شده؟؟

من که نمیدونم نگران

اگه تو می دونی (که مطمئنم می دونی ) پس هواش رو داشته باش شاید آروم بگیره ناراحت

نویسنده : غریبه ; ساعت ٦:٥٧ ‎ب.ظ ; شنبه ٤ اردیبهشت ۱۳۸٩
تگ ها:
comment نظرات () لینک