درد دل با خدا

نامه ای خواهد رسید از ناکجاآباد اما برای تو. شاید قصه ای باشد از امید بی کران. تنها ایمان بیاور به وجود پستچی مهربان آسمان!!!

+  

خدایا

نویسنده : غریبه ; ساعت ۱٢:٤٧ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ٢٤ دی ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

خداجونم شکرت شکرت شکرت شکرت ............

نویسنده : غریبه ; ساعت ۱۱:٤٦ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ٢۳ دی ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

خدایا من رو ببخش که فراموش کردم تو چقدر مهربون و بخشنده ای

ببخش که فراموش کردم گناهم هرچه قدر بزرگ باشه تو بخشنده ای

ببخش که نا امید از اینکه جبران کنم اشتباهم رو

ببخش که لحظه هام به پریشونی گذشت

ببخش که...

خدایا دوست داررررررم

خدایا فقط دستمام رو بگیر ازین سیاهچال بکشم بیرون

خدایا من از این افکار از این سیاهی ها می ترسم

کمکم کن

نویسنده : غریبه ; ساعت ٤:۱٧ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢٠ دی ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

خدایا تازه دارم میفهمم چرا این وضعیت و سردرگمی بهم دست داد

خدایا نذار بیشتر از این ازت دور بشم

خدایا اگه از تو دور بشم وااای باز اوضاع وحشتناک میشه

خدایا فقط تو رو میخوام

فقط تو

میدونم بهنرین احساس آرامش رو وقتی با تو هستم دارم

خدایا من رو ببخش بازو ازت دور بازم تو به یادم بودی و من فراموشت کردم

خــــــــــــــــــــــــــــــــــــداجــــــونــــــــــــــــــــــــــــــم دوست دارم

نویسنده : غریبه ; ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک


+  

خدایا امشب چقدر دلم برات تنگه

چقدر ازت دور شدم....

نجاتم بده

خداااااااایــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــااااااااا

 

 

امشب دلم گرفته در خلوت شبانه

هوای گریه دارم، دارم ز تو بهانه

نویسنده : غریبه ; ساعت ۸:٤٠ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٩ دی ۱۳۸۸
تگ ها:
comment نظرات () لینک